خوارده‌مه‌نی و خواردنه‌وه کان >> پیشه‌سازی شیره‌مه‌نی >> جۆری به‌رهه‌مه‌کان

 

ریزبه‌ندی هیدرۆکلۆئید گه‌لی کۆمپانیای رۆبێرته‌ بۆ پیشه‌سازی شیره‌مه‌نی

 

 

ئێستابیلایزرگه‌لی به‌ کار چوو  له‌ جۆرگه‌لی ماستگه‌لی یه‌کده‌ست و شێوێندراو

کاریگه‌ری له‌ سه‌ر به‌رهه‌می به‌رهه‌ملێندراو

شوێنی به‌ کار بردنی به‌رهه‌م

رێژه‌ی به‌کار  بردن      

ناوی بازرگانی

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌گه‌لی زاری کرێمی و نه‌رم

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست و شێوێندراو

0.5%-2%

YS500-YS550

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌گه‌لی زاری کرێمی و نه‌رم

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست و شێوێندراو و جۆره‌کانی ماستی تامدار

0.5%-1.5%

YG180

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌گه‌لی زاری کرێمی و نه‌رم

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست و شێوێندراو و جۆره‌کانی ماستی تامدار

0.5%-1.5%

YG170

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌ی چێوه‌یی و که‌وچک خۆر

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست

0.5%-1%

YG121

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌ی چێوه‌یی و که‌وچک خۆر

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست

0.5%-1%

YG110

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌گه‌لی زاری کرێمی و نه‌رم

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست و شێوێندراو و جۆره‌کانی ماستی تامدار

0.5%-2%

YG30

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌ی چێوه‌یی و که‌وچک خۆر

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست

0.5%-1%

PROMIX110

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌گه‌لی زاری کرێمی و نه‌رم

جۆره‌کانی ماستگه‌لی شێوێندراو تامدار

4%-5%

PROMIX110

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌ی چێوه‌یی و که‌وچک خۆر

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست

0.5%-1%

YM521

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌گه‌لی زاری کرێمی و نه‌رم

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست و شێوێندراو و جۆره‌کانی ماستی تامدار

0.5%-1.5%

MF70S

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌گه‌لی زاری کرێمی و نه‌رم

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست و شێوێندراو و جۆره‌کانی ماستی تامدار

0.5%-2%

Yg1095

زۆر بوونی به‌رده‌وامی ، به‌رگری له‌ سزگ خستنی سینێرسیس ، دروست بوونی پێکهاته‌گه‌لی زاری کرێمی و نه‌رم

ماستگه‌لی یه‌کده‌ست و شێوێندراو و جۆره‌کانی ماستی تامدار

0.5%-2%

Yg130

 

 

ئیستابیلایزێرگه‌لی شیره‌ تامداره‌کان

ناوی بازه‌رگانی

رێژه‌ی به‌کاربردن

شوێنی به‌کار بردنی به‌رهه‌م

کاریگه‌ری له‌سه‌ر به‌رهه‌می دروست کراو

H.M.FMG700

0.025% - 0.0 35%

شیرکاکائۆ-جۆرگه‌لی­شیره‌ تامداره‌کان

بردنه‌سه‌روه‌ی­ویسکۆزیته‌-به‌رگری­له‌­سدیۆمانتاسێون پێکهاته‌ی زاری له‌بار

500 H.M.FMG

0.025% - 0.0 35%

شیرکاکائۆ-جۆرگه‌لی­شیره‌ تامداره‌کان

بردنه‌سه‌روه‌ی­ویسکۆزیته‌-به‌رگری­له‌­سدیۆمانتاسێون پێکهاته‌ی زاری له‌بار

H.M.FX10

0.03% - 0.04%

شیرکاکائۆ-جۆرگه‌لی­شیره‌ تامداره‌کان

بردنه‌سه‌روه‌ی­ویسکۆزیته‌-به‌رگری­له‌­سدیۆمانتاسێون پێکهاته‌ی زاری له‌بار

C.H.M2011

0.08%

شیرکاکائۆ

بردنه‌سه‌روه‌ی­ویسکۆزیته‌-به‌رگری­له‌­سدیۆمانتاسێون پێکهاته‌ی زاری له‌بار

 

 

جۆرگه‌لی ئێستابیلایزێر و فیلێر بۆ خامه‌ی شیرینی فرۆشی

ناوی بازه‌رگانی

رێژه‌ی به‌کاربردن

شۆینی به‌کار بردنی به‌رهه‌م

کاریگه‌ری له‌سه‌ر به‌رهه‌می دروست کراو

XD225

0.15%- 0.2%

جۆرگه‌لی خامه‌ی شیرینی

خۆراگری پێکهاته‌-ئاسانکاری له‌ هه‌وادان- پێکهاوردنی پێکهاته‌ی زاری له‌بار

XD125

0.3%- 0.2%

جۆرگه‌لی خامه‌ی شیرینی

خۆراگری پێکهاته‌-ئاسانکاری له‌ هه‌وادان- پێکهاوردنی پێکهاته‌ی زاری له‌بار

MPR95

0.3%- 0.2%

جۆرگه‌لی خامه‌ی شیرینی

چاکسازی له‌­خۆڕاگری پێکهاته‌ له‌­په‌­نای ئێستابیلایزێر

HCG

0.15%- 0.2%

جۆرگه‌لی خامه‌ی شیرینی

خۆراگری پێکهاته‌-ئاسانکاری له‌ هه‌وادان- پێکهاوردنی پێکهاته‌ی زاری له‌بار

 

 

جۆرگه‌لی ئیستابیلایزێر بۆ خامه‌ی چاشتانه‌

ناوی بازه‌رگانی

رێژه‌ی به‌کاربردن

شۆینی به‌کار بردنی به‌رهه‌م

کاریگه‌ری له‌سه‌ر به‌رهه‌می دروست کراو

CR8888REZ

0.3%-0.4%

جۆرگه‌لی خامه‌ی چاشت

بردنه‌ سه‌ره‌وه‌ی ویسکۆزیته‌ی پێکهاته‌ به‌رگری له‌ ئاوجزکردنی خامه‌ پێکهاته‌ی له‌باری کێرێمی له‌زاردا

CR911

0.40%

جۆرگه‌لی خامه‌ی چاشت

بردنه‌ سه‌ره‌وه‌ی ویسکۆزیته‌ی پێکهاته‌ به‌رگری له‌ ئاوجزکردنی خامه‌ پێکهاته‌ی له‌باری کێرێمی له‌زاردا

Cr700

0.3%-0.4%

جۆرگه‌لی خامه‌ی چاشت

بردنه‌ سه‌ره‌وه‌ی ویسکۆزیته‌ی پێکهاته‌ به‌رگری له‌ ئاوجزکردنی خامه‌ پێکهاته‌ی له‌باری کێرێمی له‌زاردا

CR350

0.3%-0.35%

جۆرگه‌لی خامه‌ی چاشت

بردنه‌ سه‌ره‌وه‌ی ویسکۆزیته‌ی پێکهاته‌ به‌رگری له‌ ئاوجزکردنی خامه‌ پێکهاته‌ی له‌باری کێرێمی له‌زاردا

‌‌‌H.M.FX10

0.2%-0.25%

جۆرگه‌لی خامه‌ی چاشت

بردنه‌ سه‌ره‌وه‌ی ویسکۆزیته‌ی پێکهاته‌ به‌رگری له‌ ئاوجزکردنی خامه‌ پێکهاته‌ی له‌باری کێرێمی له‌زاردا

L.B.C1164

0.70%

جۆرگه‌لی خامه‌ی چاشت

بردنه‌ سه‌ره‌وه‌ی ویسکۆزیته‌ی پێکهاته‌ به‌رگری له‌ ئاوجزکردنی خامه‌ پێکهاته‌ی له‌باری کێرێمی له‌زاردا

 

 

ئێستابلایزیرگه‌ل و فیلێر بۆ جۆره‌کانی به‌ستنی

ناوی باز‌رگانی

رێژه‌ی به‌کاربردن

شۆینی به‌کار بردنی به‌رهه‌م

کاریگه‌ری له‌سه‌ر به‌رهه‌می دروست کراو

XD225

0.5%-0.6%

جۆرگه‌لی به‌سته‌نی شیری

خۆراگری پێکهاته‌-ئاسانکاری له‌ هه‌وادان- پێکهاوردنی پێکهاته‌ی زاری له‌بار

IC100

0.5%-0.6%

جۆره‌کانی به‌ستنی یه‌خی – یه‌خ ده‌ر بێهێشت- سووربت

خۆراگری پێکهاته‌-ئاسانکاری له‌ هه‌وادان- خۆراگری پێکهاته‌

IC801

0.5%-0.6%

جۆرگه‌لی به‌سته‌نی شیری

خۆراگری پێکهاته‌-ئاسانکاری له‌ هه‌وادان- خۆراگری پێکهاته

MPR95

2%-1%

جۆرگه‌لی به‌سته‌نی شیری

خۆراگری پێکهاته‌-ئاسانکاری له‌ هه‌وادان- پێکهاوردنی پێکهاته‌ی زاری له‌بار

XD125

0.5%-0.6%

جۆرگه‌لی به‌سته‌نی شیری

خۆراگری پێکهاته‌-ئاسانکاری له‌ هه‌وادان- خۆراگری پێکهاته